Brand Slovenska je viac ako logo
Zuzana Mikulášová

Zuzana Mikulášová

výkonná riaditeľka
zuzana@brandslovensko30.sk

Martin Horváth

Martin Horváth

zakladateľ a odborný garant
martin@brandslovensko30.sk

Milan Jursa

Milan Jursa

Networking & MarComm
milan@brandslovensko30.sk

Nina Erneker

Nina Erneker

Business Events
nina@brandslovensko30.sk

Andrej Kóňa

Andrej Kóňa

projektové riadenie, akademické spolupráce
andrej@brandslovensko30.sk