Brand Slovenska je viac ako logo

Sme expertná platforma, vytvorená z ľudí profesijne pôsobiacich v rôznych oblastiach.

Spája nás záujem o tému tvorby a moderného riadenia značky krajiny. Zámerom nášho snaženia je nastúpiť na cestu zmeny, v rámci ktorej sa paradigma strategického riadenia krajiny uchopí overenou metodológiou postavenou na exaktných dátach. Naším prvým krokom na ceste k zámeru bola realizácia konferencie Slovensko ako značka v roku 2022.

Slovensko ako značka.

youtbe play button

Od roku 1993, obdobia nezvratných zmien na Slovensku, prešlo 30 rokov. Slovensko posledné tri dekády čelilo mnohým výzvam. V dobe poznačenej následkami celosvetovej pandémie, dôsledkami vojny na Ukrajine a v čase ekonomickej krízy je diskusia o vízii krajiny, sile jej značky v medzinárodnom meradle a jej konkurencieschopnosti do budúcnosti priam nevyhnutná.

Ako skupina ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach si kladieme zásadné otázky ohľadne identity a imidžu Slovenska. Našou túžbou je spokojne žiť a zmysluplne pracovať v krajine, na ktorú sme hrdí. Aj preto sa zamýšľame nad množstvom faktorov, ktoré ovplyvňujú jej značku, nad očakávaniami, ktoré vzbudzuje a má či nemá potenciál naplniť. Tvorbu a komunikáciu tejto značky preto vnímame ako samostatnú disciplínu v riadení krajiny. Sme profesionáli z praxe, preto nám nejde len o polemiky o vízii krajiny. Máme priamu ambíciu byť pri zrode stratégií a koncepcií, ktoré nastavia praktické kroky pre jej dosiahnutie.

Jedným z prostriedkov, ako posunúť myslenie a uchopenie témy manažmentu krajiny, je aj odborná diskusia. V rámci moderných trendov, zahraničného know how a profesionálneho prístupu k tejto agende by sme aj v roku 2023 radi pokračovali v dialógu so zástupcami z akademickej obce, súkromného sektora, ale aj štátu, ktorý je nepochybne hlavným tvorcom a vykonávateľom politík.

Ideálnym výsledkom našej práce je vznik nového governance modelu tejto témy pre Slovensko a jeho priama súvislosť s modelmi financovania, a exekúcie, jasným manažmentom aktivít a prehľadným systémom kompetencií a kontroly. Indikátorom toho, či sa nám to podarilo alebo nie, budú jasné dáta v oblasti globálnej konkurencieschopnosti. Náš imidž ako krajiny priamo ovplyvňuje priame zahraničné investície, cestovný ruch, priemysel, export, kultúru a iné oblasti. Pridanou hodnotou nášho prístupu je, že ich vieme exaktne zmerať a porovnávať v čase.

Veríme, že sme vykročili cestou k dlhodobému zlepšovaniu imidžu Slovenska a zmene jeho vnímania zvonku i nami samotnými. Táto zmena sa neudeje za deň ani za rok, no možno o ďalších 30 rokov bude Slovensko atraktívnou krajinou pre život, štúdium, tvorbu, výskum i podnikanie.