Brand Slovenska je viac ako logo

Simon Anholt

nezávislý poradca pre verejné politiky

Za posledných dvadsať rokov radil Simon Anholt prezidentom, premiérom, panovníkom a vládam takmer šesťdesiatich krajín, miest a regiónov, čím im pomohol produktívnejšie a nápaditejšie sa zapojiť do medzinárodného spoločenstva. Simon Anholt napísal šesť kníh o krajinách, ich imidžoch a ich úlohe vo svete. Jeho posledná kniha The Good Country Equation: How We Can Repair the World in One Generation vyšla v októbri 2020. Jeho prednáška Which country does the most good for the world? je najsledovanejším TED Talkom na tému Governance s viac ako 12 miliónmi zhliadnutí. Bola rovnako hodnotená ako 4. „najinšpiratívnejšia“ prednáška divákov TED. Okrem svojho najznámejšieho výskumného projektu, Good Country Index, produkuje aj dva veľké globálne prieskumy sledujúce vnímanie krajín a miest verejnosťou, Anholt-Ipsos Nation Brands IndexCity Brands Index, v spolupráci s výskumnou skupinou Ipsos. Je zakladajúcim emeritným šéfredaktorom akademického časopisu Place Branding and Public Diplomacy.

Toto video bolo nakrútené na rokovaniach expertnej platformy s prof. Simonom Anholtom v Londýne 15. 12. 2022