Brand Slovenska je viac ako logo

Vízia

Našou dlhodobou víziou je prispieť k zavedeniu nových modelov riadenia reputácie značky Slovenska, čo povedie k zlepšeniu kvality života jeho obyvateľov cez témy prílevu priamych zahraničných investícií, zvyšovanie exportu, podpory príjazdového cestovného ruchu a Business Events a ďalších. Strednodobou víziou platformy BRAND SLOVENSKO je pripraviť odbornú konferenciu v roku 2023 na tému manažmentu značky krajiny, a tým pripraviť pôdu pre zásadnú zmenu governance modelu riadenia značky krajiny a pre následný prenos znalostí o riadení tejto témy zo zahraničia.

Misia

Našou misiou je pôsobiť na Slovensku ako aj v priestore CEE v polohe ideového lídra témy manažmentu značky miesta. Sme apolitickou, nezávislou entitou zameranou na šírenie znalostí o tejto disciplíne s cieľom pozitívne ovplyvňovať obraz Slovenska v zahraničí prostrednícvtom prepájania sektorov, edukácie a publikačnej činnosti.

Brandig Slovensko Brandig Slovensko
Brandig Slovensko Brandig Slovensko

Slovensko ako značka 16. 6. 2022 Bratislava, Hotel Devín
Fotografie: magazín Stratégie by Ecopress

Aktivity, ktoré pomaly a postupne menia imidž krajiny, nemusia nevyhnutne stáť peniaze.

Hexagon národnej značky
© Simon Anholt 2005