Brand Slovenska je viac ako logo

Konferencia a masterclass

Zámerom konferencie pripravovanej pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v roku 2023 je nadviazať na podujatie Slovensko ako značka realizované v spolupráci s MAFRA Slovakia a denníkom Hospodárske noviny. Prioritným cieľom podujatia je vzhľadom na metodologický základ The Anholt-IpsosNation Brands Index SM otvoriť odbornú a verejnú diskusiu o tom, ako Slovensko obstálo v jednotlivých pilieroch hexagonu. Pre viac informácií o pripravovanej konferencii a jej detailnom programe nás prosím kontaktujte na info@brandslovensko30.sk

Za posledných dvadsať rokov radil Simon Anholt prezidentom, premiérom, panovníkom a vládam takmer šesťdesiatich krajín, miest a regiónov, čím im pomohol stať sa produktívnejšou a nápaditejšou súčasťou medzinárodného spoločenstva.

The Commissioned Masterclass pod vedením prof. Simona Anholta je intenzívny tréningový kurz, ktorého bližšie propozície vieme doručiť emailom.

Prosím kontaktuje nás na info@brandslovensko30.sk

Sme sprostredkovateľom informácií o moderných trendoch v strategickom riadení brandingu krajín. Tvoríme vlastný obsah otvárajúci dialóg o tvorbe obrazu Slovenska v zahraničí.